Hírek

Kulturális érték- és épített örökségvédelem civil működési keretek között az MMA támogatásával

A Magyar Művészeti Akadémia támogatásának (0009-MMA-16-OM) köszönhetően 2016. szeptember 15-18. között közreműködtünk a Bögözi Református Műemléktemplom Komplex Restaurálási Program keretében évente megrendezésre kerülő, kárpát-medencei szintű örökségvédelmi konferencia szervezésében – lebonyolításában. Az átadási ünnepséggel is kiegészülő „Kulturális érték- és épített örökségvédelem civil működési keretek között” konferencia elsődleges témája a magyar örökség- és műemlékvédelem, s ezen belül a bögözi program előrehaladása volt.

A szakmai egyeztetés keretében a résztvevők a kárpát-medencei magyar épített örökség helyzetének áttekintése mellett rálátást nyerhettek a találkozó apropóját is jelentő restaurálási program folyamatára, hátralévő restaurálási fázisaira. 2016-ban a restaurálási program keretében folytatódott a műemléktemplom komplex helyreállítása, melynek keretében 2016 folyamán elkészült a kazettás mennyezet restaurálása. A 2016-ban elvégzett restaurálási munkálatok folytatásának szükségszerűsége és a további pénzügyi támogatás lehetőségeinek számbavétele szintén a konferencia szerves részét képezték.

Ezúton is köszönjük a Magyar Művészeti Akadémia támogatását!

CiviliVENizáció 2015

A 26. Veszprémi Egyetemi Napokon újra megrendezzük a „CiviliVENizáció” nevű rendezvényünket, amely egyrészt az egyetemen alvó és aktív öntevékeny csoportok, hallgatói szerveződések és civil szervezetek számára biztosít megjelenési lehetőséget, ami a hallgatói civil társadalom erősítését szolgálja, másrészt a tagtoborzásban is segítséget nyújt a szerveződéseknek.

A platform lehetőséget teremt arra, hogy különböző interaktív kerekasztal-beszélgetések keretén belül számos témát érintsenek a résztvevők és meghívott előadók, többek között a különböző pályázati lehetőségek bemutatását, a civil társadalom alapjainak megismerését, vagy épp a Veszprémi Egyetemi Napok múltját és jövőjét. A CiviliVENizáció 2015. évi fő támogatója a VEHA és a Nemzeti Együttműködési Alap – Új Nemzedékek Jövőjéért Kollégiuma.

Várunk sok szeretettel!

ven_civilivenizacio_final_kicsi

II. Ifjúsági Találkozó

2015. január 17-18-án került sor a II. Ifjúsági Találkozóra, mely „Helyben vagyunk! – Ötletpiknikek országszerte” című projekt keretében valósult meg, a Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítvány és a Nemzeti Ifjúsági Tanács közös szervezésében. A programon több mint 140 fiatal, ifjúsági szakértő és döntéshozó vett részt.

A megjelentek között volt, Schanda Tamás, az Emberi Erőforrások Minisztériumának ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkára, aki köszöntőjében hangsúlyozta, a személyes találkozás lehetőségének és az ifjúsággal kialakított folyamatos párbeszéd biztosításának fontosságát. A rendezvényen emellett jelen volt Farkas Péter, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet megbízott főigazgatója, Máté Gergely a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet megbízott ifjúsági igazgatója, Galambos Adorján az Új Nemzedék Központ ifjúsági-szolgáltatási igazgatója, Szórád Gábor a Magyar Ifjúsági Konferencia elnöke és Mészáros Attila Székesfehérvár kiemelt ügyekért és az ifjúságért  felelős alpolgármestere is.

A projekt keretében megrendezett II. Ifjúsági Találkozó fő célja az ötletpiknikek és roadshow-k során felmerült kérdések és problémakörök megvitatása, valamint megoldási javaslatok kidolgozása és az eredmények bemutatása volt. A találkozó témái az előző év során megrendezett több mint 20 roadshow és 60 ötletpiknik alatt azzal a több mint 1000 fiatallal közösen kerültek meghatározásra, akik lehetőséget adtak maguknak problémáik felvetésére és a közös gondolkodás alapjainak megteremtésére. A találkozó során a résztvevők által feldolgozott négy témakör a legfontosabb témák, területek melyet a fiatalok megemlítettek.

A találkozó közel 150 résztvevője teljesen vegyes csoportot alkotott, hiszen a résztvevők között voltak 14 éves kortól kezdődően fiatalok, ifjúsági szakemberek és döntéshozók is, akik közösen gondolkodtak a négy fő – fiatalok által felvetett – témában:

  • Munka világa
  • Értékes szabadidő eltöltési lehetőségek
  • Fiatalok és a demokrácia
  • Fiatalok az oktatásban

A négy munkacsoportban átlagosan 20-35 résztvevő dolgozott együtt 2 napon keresztül, akik több témában konkrét javaslatokat dolgoztak ki, illetve megoldandó problémákat vetettek fel. A workshopokon jelen voltak a téma releváns szakértői, döntéshozói, akik rövid előadással segítették az aktív párbeszéd elindítását.

A “Munka világa” műhelymunka meghívott szakértő vendégei Gál Andrea, a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének képviselője és Nagy Viktória a Szakszervezetek Együttműködési Fórum Ifjúsági Tagozatának elnöke, akik kiváló előadásukkal indították meg a csoport munkáját. Beszédükben kitértek a fiatalok munkavállalási problémáinak hátterére, illetve a vállalkozások létrehozásának nehézségeire.

A “Fiatalok az oktatásban” munkacsoport Karvalits Ivett, az Erasmus+ Ifjúsági Programiroda munkatársa előadásával kezdte meg a közös munkát, aki bemutatta, miért fontos a fiatalokat bevonni a nemzetközi mobilitási lehetőségekbe és elmondta mennyire fontos a nem-formális és a formális oktatási formák közelítése.

Schanda Tamás, ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár, Janzsó Ádám, az ifjúsági Strukturált Párbeszéd Nemzeti Munkacsoport elnöke és Nedeczky Lilla, a No Hate Speach kampánybizottság tagja a “Fiatalok és a demokrácia” című műhelymunka csoportban vettek részt és osztották meg gondolataikat a fiatalokkal.

A “Szabadidő aktív eltöltése” workshopot Huszár Péter, a Boom Party Kft. munkatársa támogatta.

A fiatalok a műhelymunka vezetőkkel javaslatot tettek többek között az egységes ifjúsági egyeztető platformok létrehozására helyi szinten, a nem-formális eszközök szerepének erősítésére az oktatásban, valamint felhívták a figyelmet a közösségi terek fontosságára és szerepére a fiatalok életében. Jelenleg a javaslatok összegzése zajlik, amelyet hamarosan eljuttatnak a döntéshozóknak országos és helyi szinten is.

II. Ifjúsági találkozó

HELYBEN VAGYUNK! – ÖTLETPIKNIKEK ORSZÁGSZERTE

A projekt a Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítványnak és a Nemzeti Ifjúsági Tanácsnak közös projektje, melynek célja a fiatalok ösztönzése az aktív polgári részvételre.

A projekt keretében már megvalósítottunk egy Ifjúsági Találkozót, országszerte több mint 20 roadshow-t és megközelítőleg 60 ötletpikniket. A projekt utolsó eleme a II. Ifjúsági Találkozó, melyet 2015. január 17-18-án tartunk Budapesten, a Fortuna Szálloda és Étteremhajón.

A találkozó elsődleges célja lehetőséget teremteni arra, hogy a fiatalok megoldási javaslatokat fogalmazzanak meg az őket érintő problémákra. A találkozó workshopjainak témái a roadshow-k és az ötletpiknikek alkalmával leggyakrabban felmerült kérdéskörökre, problémákra épülnek.

A programon való részvétel ingyenes. Az utazási költséget -akinek van- sajnos nem áll módunkban visszafizetni, így ez a résztvevő saját hozzájárulását képezi a program megvalósulásához.

Jelentkezésed 2014. december 14-ig várjuk, a jelentkezési lap kitöltésével.

Bővebb információért írj a titkar@nullifjusagitanacs.hu e-mail címre, vagy hívj munkaidőben a 06 (1) 438 2050 telefonszámon.

Várjuk jelentkezésed! 🙂


PROGRAM

JANUÁR 17. SZOMBAT

9:00-10:00 Érkezés, regisztráció
10:00-12:30 Megnyitó
Köszöntő
A projekt bemutatása
Problématérkép: a roadshow és az ötletpikniken elhangzottak összegzése és bemutatása
12:30 – 14:30 Ebéd
14:30 – 17:00 Workshopok:

  • Értékes szabadidő eltöltési lehetőségek
  • Fiatalok és demokrácia
  • Munka világa
  • Fiatalok az oktatásban

17:00 – 17:30 Kávé és tea szünet
17:30 – 19:00 Workshop folytatása
19:00 – 21:00 Vacsora
21:00-tól Informális kapcsolatépítő program, meglepetés vendéggel

JANUÁR 18. VASÁRNAP

7:00-9:30 Reggeli
9:30-12:30 Workshopok folytatása, prezentáció elkészítése
12:30 – 14:30 Ebéd
14:30 – 16:00 Workshopok eredményeinek bemutatása
16:00 – 16:30 Kávé és tea szünet
16:30 – 17:30 Zárszó

(A programváltozás jogát fenntartjuk!)

Köszönjük a 2014. évi SZJA 1% felajánlásokat!

A Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítvány nevében ezúton köszönjük mindazoknak a támogatást, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át 2014-ben is szervezetünk számára ajánlották fel. Köszönjük mindenkinek a közbenjárását, akik aktív tevékenységükkel hozzájárultak, hogy minél többen megtehessék felajánlásukat a VEHA részére. A 2014-ben realizált, 2013. évi személyi jövedelemadóhoz kapcsolódó felajánlások összegét,  309.877 Ft-ot kisebb részben a VEHA működésére, nagyobb részben a Pannon Egyetem hallgatóinak és öntevékeny csoportjainak támogatására fordítjuk, valamint részben ebből finanszírozzuk a VEHA belső pályázati rendszere keretében meghirdetésre kerülő, oktatáshoz kötődő hallgatói rendezvények, ötletek támogatását.

KÖSZÖNJÜK A FELAJÁNLÁSOKAT, REMÉLJÜK JÖVŐRE MÉG TÖBBEN TÁMOGATNAK!

a VEHA kuratóriuma

Döntés – VEHA “Ötletpályázat-2014″ kiírásra 2. körben benyújtott pályázatokról

A VEHA Pályázati Bíráló Bizottsága 2014. október 19-i ülésén az alábbi programpályázatokról döntött:

VEHA-14-A-04    Fotó kiállítás (Nagykanizsa)   –  24.900 Ft támogatási összeg

Gratulálunk a Nyerteseknek! Sikeres ötlet megvalósítást kívánunk!

Döntés – VEHA “Ötletpályázat-2014” kiírásra benyújtott pályázatokról

A VEHA Pályázati Bíráló Bizottsága 2014. szeptember 21-i ülésén az alábbi programpályázatokról döntött:

VEHA-14-A-01    Mini Fotós Viadal szervezése Balatonfüreden   – 23.675 Ft támogatási összeg

VEHA-14-A-01    Kiállítás sorozat szervezése    – 24.590 Ft támogatási összeg

VEHA-14-A-03    Színjátszó Kör   –  25.000 Ft támogatási összeg (Pályázó visszamondta)

A VEHA Ötletpályázat- 2014 Pályázatának következő beadási határideje: 2014. október 10!

Gratulálunk a Nyerteseknek! Sikeres ötlet megvalósítást kívánunk!

Megjelent a VEHA “Ötletpályázat – 2014” pályázati felhívása!

Tele vagy ötlettel és még nem valósítottad meg egyiket sem? Csak egy kis lökés kellene, hogy valami nagyot alkoss? Szívesen elindítanál valamit, ha kapnál hozzá támogatást? Kevésből is képes vagy nagyot létrehozni?

A Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítvány (VEHA) Ötletpályázatot hirdet a Pannon Egyetem hallgatóinak, ifjúsági szervezeteinek, öntevékeny csoportjainak, fiatalokból álló csoportjainak ifjúsághoz kapcsolódó kulturális, szakmai életének fejlesztését, hagyományokkal még nem rendelkező – új események elindítását célzó rendezvényeinek, programjainak, eseményeinek, ötleteinek támogatására.

A pályázati kiírás 2014. szeptember 22. és 2014. december 20. közötti időszakban megvalósításra kerülő – a VEHA Alapító Okiratával összhangban lévő – programok támogatására irányul.

Részletek a letölthető pályázati felhívásban (2014_veha_otletpalyazat_felhivas1) és a http://www.veha.hu/palyazatkezelo oldalon!

Sikeres pályázást mindenkinek!

VEHA – FLP NIT programsorozat – “Helyben vagyunk”

A Fiatalok Lendületben Programiroda támogatásával (azonosító: HU-51-E10-2013-R2) 2013. december 1-én a Nemzeti Ifjúsági Tanács szervezésében sor került a Helyben vagyunk – Ötletpiknikek országszerte projekt keretei között megrendezett I. Ifjúsági Találkozójára, mely során valamennyi jelenlévő tájékozódhatott az Erasmus+, a No Hate Speech Kampány, az Új Nemzedék Plusz lehetőségeiről, a szélesebb közönség felé nyitó kezdeményezések kapcsolódási pontjairól, programjairól. Az Ifjúságpolitikai Kerekasztal alkalmával ízelítőt kaphattak a résztvevők az ifjúságot érintő pártpolitikai diskurzusokból, intenzíven érintve az aktív állampolgárság eszméjét és a civil-, valamint ifjúsági törvények témáit.
A rendezvényről készült összefoglaló és a képgaléria hamarosan megtekinthető lesz a NIT honlapján.
A rendezvénnyel kapcsolatban köszönjük a sok pozitív visszajelzést – ígérjük, hogy sok hasonló programot tervezünk az újévre.

Megjelent a Magyar Hallgatói Antológia

_vegleges_rajz2_001_convA Magyar Művészeti Akadémia támogatásával, a Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítvány gondozásában megjelent a

MAGYAR HALLGATÓI ANTOLÓGIA

A válogatott verseket tartalmazó, kivételesen szép kiadvány megrendelhető az antologia@nullveha.hu e-mail címen.

A kiadvány korlátozott példányszámban áll rendelkezésre, így az alábbi rendeléseket tudjuk kielégíteni a készlet erejéig:

civil szervezetek, állami intézmények, közintézmények, non-profit szervezetek, önkormányzatok, könyvtárak számára szervezetenként 2 példányt INGYENESEN küldünk (a postai költségeket a VEHA állja)

magánszemélyek részére a kiadvány korlátlan példányszámban megrendelhető bruttó 2000 Ft/db egységáron, mely tartalmazza a postázási és csomagolási költségeket is.

A megrendeléseket az alább letölthető Rendelési Lap kitöltésével és a VEHA részére történő visszaküldésével tehetik meg.

Ezúton is köszönjük a Magyar Művészeti Akadémiának a támogatást, a szerzőknek a beküldött pályaműveket, valamint a zsűrinek az időt és energiát, amit a művek kiválasztásába invesztáltak.

Rendelési Lap letöltése ITT!

 

kérek éresítést, ha új hír jelenik meg


8200 Veszprém, Egyetem 10 - www.veha.hu - ; site configured by: InDaLine