Tájékoztató

“VEHA Pályázatok – a jó ötletek támogatója”

A Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítvány 2002 óta elkötelezett abban, hogy az általa teremtett források egy részét nyílt pályázati eljárás keretében továbbadja olyan személyeknek és hallgatói csoportoknak, akik az Alapító Okiratunkban vállalt közhasznú céljaink elérését segítik. 2008-ban a VEHA kuratóriumának tagjaival és önkénteseivel egy stratégiai fejlesztő munka eredményeként továbbfejlesztettük a meglévő pályázati rendszerünket, hogy még objektívebbé, átláthatóbbá tegyük azt a pályázók számára. Hisszük, hogy a hallgatói élet támogatása, segítése egy hosszú távon megtérülő befektetés, melyhez minden szakmai és anyagi lehetőséget meg kívánunk teremteni.

2009-től évente három beadási határidő mellett hirdetjük meg a pályázati kategóriákat, melyek az alábbi fő témák köré csoportosíthatók:

 • Hagyományokat ápoló hallgatói rendezvények: pl.: szakestek, VEN kortesprogramok, AKÓ, VEZEN, megszervezése.
 • Pannon Egyetem hallgatói csoportjainak részére megszervezésre kerülő szakmai, tematikus és tanulmányi táborai, amelyek elsősorban a hallgatók piaci környezettel való megismerkedését, az elméleti tudás gyakorlati hasznosításának lehetőségeit segítik, illetve az előzőeket kiegészítő elemként szabadidős, kulturális és/vagy sportprogramokat tartalmaznak
 • Hagyományteremtő, új ötletek megvalósítására irányuló, évről-évre megrendezésre szánt hallgatói események, programok megvalósulását szolgálják
 • A Pannon Egyetem hallgatói által készített alkotásokat, illetve a Pannon Egyetem hallgatói szervezeteit, öntevékeny csoportjait bemutató kiállítások, rendezvények
 • A Pannon Egyetem hallgatói által megszervezésre kerülő szakmai, tanulmányi verseny.
 • A Pannon Egyetem hallgatói által megszervezésre kerülő, PE hallgatóinak, vagy az egyetem hallgatóival kapcsolatban álló civil szervezetek tagjainak meghatározott témájú szakmai és/vagy kulturális találkozója
 • Minimum 20 fő részvételével megvalósuló tanulmányi kirándulás, céglátogatás, melyek a Pannon Egyetem bármelyik szakán tanuló hallgatók vállalati, közintézményi, közhivatali környezettel való megismerését, az elméleti tudás gyakorlati hasznosításának lehetőségeit bemutató projektek megszervezésére irányulnak
 • Egy, vagy több hallgató szakmai és tudományos előmenetelét segítő, a Pannon Egyetemhez kapcsolódó belföldi és külföldi szakmai rendezvényeken, konferenciákon való hallgatói aktív (előadás, poszter, stb.) részvételt célozzák
 • A Pannon Egyetem hallgatói által elkészítendő, évfolyam–, szaktabló elkészítésének támogatása
 • A Pannon Egyetemen működő hallgatói öntevékeny csoportok által szervezett nem működési célú rendezvények (a szokásos összejövetelek, megbeszélések nem támogathatóak)
 • Egyéb, a VEHA Alapító Okiratával összhangban lévő programok, rendezvények

Várjuk a jó ötleteket, hogy segíthessünk a megvalósításukban! Sikeres pályázást kívánunk mindenkinek!

 

kérek éresítést, ha új hír jelenik meg


8200 Veszprém, Egyetem 10 - www.veha.hu - ; site configured by: InDaLine